Wednesday, May 15, 2013

Nasihat Maulana Saad

Maulana Saad DB : Memahami bahawa Ta'leem (Tadrees,madrassah), Tabligh(dakwah), Taswwuf(tariqat) semua adalah kerja-kerja Nubbuwwat. Hanya orang yang bodoh akan mempertimbangkan satu aspek Nubuwwat bercanggah kepada aspek kerja-kerja Nubuwwat yang lain. Pada pendapat saya, saya tidak melihat mana-mana satu yang lebih bodoh dan jahil daripada ini (ia adalah kemuncak kejahilan).
(Terjemahan bebas PRICELESS ADVICES FOR ALL WORKERS OF DEEN - The Book is Prepared Under The Guidance Of the Renowned Orator, Maulana Ahmed Khatani, Durban.)

No comments: