Tuesday, January 22, 2013

Jamaat Tabligh dan khilafah Islam - Faqeeh-ul-Ummat Mufti Mahmood Hasan Gangohi


Soalan: Sesetengah orang mengatakan bahawa ia adalah perlu untuk mempunyai khilafah Islam, tetapi Jamaat Tabligh tidak membuat usaha ke arah itu. Sebaliknya, ia menentangnya.

Jawapan : Muslim manakah yang pernah menentang pemerintahan Islam tetapi pada masa yang sama, ia mentadbir hal ehwal kerajaan Islam?Mereka yang tidak mempunyai latihan Islam tidak boleh menguruskan hal ehwal.

Oleh itu, melalui usaha da `wat dan Tabligh individu itu sedang disediakan. lihat! Apabila rancangan sedang dibuat untuk kebebasan India sekumpulan besar umat Islam menghendaki bahawa Pakistan dibentuk dan ini akan menghasilkan kerajaan Islam. Mereka yang menentang tidak berbuat demikian bukan kerana mereka tidak mahukan sebuah kerajaan Islam, sebaliknya mereka bimbang siapa yang akan mengawal kerajaan Islam.

Berkadaran dengan jumlah keIslaman seseorang individu dalam dirinya, dia akan dapat mengawal kerajaan Islam.Tanpa latihan yang betul, seseorang itu tidak akan memperoleh Islam sebenar. Oleh itu, usaha perlu dibuat untuk seseorang itu terlatih, dan inilah yang dilakukan melalui Jamaat Tabligh. Semoga Allah Ta `ala memberikan mereka kejayaan.

Hadhrat Hasan telah menulis surat berikut kepada adiknya Hadhrat Husain selaras dengan pangkat: (kepimpinan) ini telah meninggalkan tangan kita kerana Ketidakupayaan kita. Sekarang, usaha untuk agama akan dilakukan melalui mendesak dan menjemput, dan tiada lagi melalui kuasa negeri. Ingat, bahawa personaliti ini adalah senior kita dan mereka sentiasa akan mengambil saham jiwa mereka.Tidak kira apa pangkat besar mereka telah capai, masih lagi mereka sentiasa menganggap diri mereka tidak berupaya dan tidak layak.

- terjemahan bebas dari malfoozat Faqeeh-ul-Ummat Mufti Mahmood Hasan Gangohi

No comments: