Saturday, September 24, 2011

“Apa itu istikhlas?”

Hadratji mengatakan, “Apa itu istikhlas?” Satu kerja ialah dakwah yang kita ada. Kita hanya akan melakukan kerja itu sahaja. Kita tidak akan buat kerja lain. Tetapi usaha agama yang lain juga berjalan. Jangan kita memandang ringan akan mereka. Juga jangan kita mengeritik akan mereka yang membuat usaha lain dan jangan kita mencari kelemahan mereka.”(MALFUZAT)

No comments: