Tuesday, October 1, 2013

Hadith Musalsal bil- Musaafahah

Seseorang melihat dalam mimpi bahawa pengumuman telah dibuat dalam Masjid-e-Nabawi menyatakan, "Orang-orang yang ingin pulang ke rumah harus mengucapkan selamat jalan kepada Nabi dengan berjabat tangan dengan baginda. "Orang ramai kemudian mula berjabat tangan dengan baginda. Apabila orang yang melihat mimpi itu datang ke hadapan untuk membuat musaafahah, beliau menyedari bahawa Nabi tidak ada.


Sebaliknya, Hadhrat Shaikh رحمة الله عليه sedang duduk di sana dan orang ramai membuat musaafahah dengan beliau. Hadhrat Shaikh رحمة الله عليه memakai pakaian yang sangat terang. Ini adalah betul kerana di mana Nabi ditengah-tengah kita?

Inilah sebab bahawa hadith Musalsal bil- Musaafahah diajar oleh Hadhrat Shaikh رحمة الله عليه. Orang yang membuat musaafahah dengan beliau adalah seperti membuat musaafahah dengan Nabi, Kerana rantaian ini sampai sehingga Nabi.

[Malfoozaat (statements and anecdotes) of Faqeeh-ul-Ummat Mufti Mahmood Hasan Gangohi]

-Hazrat Shaikh merujuk kepada Sheikhul Hadith Maulana Zakariyya Khandahlawi rah.

No comments: